Poenotenje ponudbe informacijskih storitev

V Skupini Pošta Slovenije smo naredili pomemben strateški korak v smeri poenotenja segmenta ponudbe informacijskih storitev, ki jih je doslej izvajala Pošta Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju »Pošta Slovenije«) ter nekatere njene hčerinske družbe iz Skupine. Ponudbo vseh informacijskih storitev smo tako poenotili pod blagovno znamko Posita, ki jo bomo tržili v okviru istoimenske družbe Posita, informacijske rešitve d.o.o. (v nadaljevanju »Posita«), ki je hčerinska družba v 100% lasti Pošte Slovenije. Posita bo tako na enem mestu ponujala celovite informacijske storitve in najsodobnejše tehnologije, ki jih potrebujete za učinkovito digitalno poslovanje.

Pogosta vprašanja in odgovori

V nadaljevanju si lahko ogledate nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na poenotenje ponudbe informacijskih storitev.

Kaj je Posita ?

Posita kot družba (pravna oseba) – Posita, informacijske rešitve d.o.o. je družba, ki v sodelovanju z družbo Pošta Slovenije, ponuja in izvaja informacijske storitve za digitalno poslovanje uporabnikom na trgu, javno pravnim osebam in drugim organizacijam. Družba Posita je v 100% lasti Pošte Slovenije in je tudi član Skupine Pošta Slovenije.

 

Posita kot blagovna znamka – Predstavlja portfelj informacijskih storitev za sodobno digitalno poslovanje, ki uporabnikom na enem mestu zagotavlja informacijsko infrastrukturo, poslovni informacijski sistem, dokumentne rešitve, digitalizacijo dokumentnega gradiva in dolgoročno varno hrambo, elektronsko izmenjavo in vročanje dokumentov ter storitve zaupanja.

Kakšna je dolgoročna vizija družbe Posita?

Strategija Posite je ponudba celovitih informacijskih storitev za digitalno poslovanje na enem mestu. Podjetje je v fazi postopnega združevanja informacijskih storitev različnih blagovnih znamk (npr. PosiTa, PoštAR, PoštarCA, APS Plus, EPPS itd.) ki so jih doslej ponujale različne družbe v Skupini Pošte Slovenije.

Osnovni podatki o družbi Posita?

Firma: Posita, informacijske rešitve d.o.o.

 

Krajše ime: Posita d.o.o.

 

Sedež: Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor

 

Lokacije - poslovne enote:

  • Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor
  • Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
  • Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana

 

Spletna stran: www.posita.si

 

e-pošta:

 

Davčna številka: SI48523925

 

Matična številka: 6897690000

 

Tel. št. +386 1 476 77 60

 

TRR: IBAN SI56 0430 2000 3074 302, odprt pri Novi KBM d.d.

 

Direktor: Iztok Renčelj

 

Lastništvo: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor (100 % delež)

 

Osnovni kapital: 3.504.916

 

Glavna dejavnost: 62.030 (Upravljanje računalniških nap.in sistem.)

 

Sektorska pripadnost (SKIS): S.11001 (Javne nefinančne družbe)

Kaj je Skupina Pošta Slovenije?

Pošta Slovenije se je s časom preoblikovala v močno in resno poslovno Skupino Pošta Slovenije, ki jo trenutno sestavlja sedem družb. V okviru skupine se zavedamo, da se okolje, v katerem delujemo, že nekaj časa spreminja v vse bolj elektronsko in virtualno, zato se v to smer razvijamo, spreminjamo in prilagajmo tudi sami. Klasičnim poštnim storitvam tako dodajamo nove, še bolj kakovostne logistične storitve, nenehno pa se razvijamo tudi na področju digitalnih storitev in rešitev. 

 

Skupino Pošta Slovenije poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije d. o. o. sestavljajo naslednje odvisne družbe:
• EPPS, d. o. o. – 100-odstotni delež
• PS Moj paket d. o. o. – 100-odstotni delež
• IPPS d. o. o. – 100-odstotni delež
• PS Logistika d. o. o. – 100-odstotni delež
• Posita d. o. o. – 100-odstotni delež
• Intereuropa d. d. – 80,89-odstotni delež
ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. – 20-odstotni delež.

Zakaj Pošta Slovenije prenaša IT storitve na hčerinsko družbo Posita?

Gre za strateško in poslovno odločitev Pošte Slovenije, da ponudbo vseh informacijskih storitev, ki so jih v preteklosti ponujale različne družbe v okviru Skupine Pošta Slovenije, v določenem obdobju poenoti na hčerinski družbi, ki se specializirano ukvarja z informacijskimi rešitvami za digitalno poslovanje.

Zakaj Pošta Slovenije potrebuje soglasje naročnika za prenos storitve na hčerinsko družbo?

V skladu z zakonodajo (122. člen Obligacijskega zakonika) mora Pošta Slovenije, kot obstoječi ponudnik storitev, ob prenosu storitev na drugega ponudnika, zaradi pravno formalne ureditve nadaljnjega poslovanja uporabnikov z ponudnikom (torej družbo Posita), od obstoječih uporabnikov pridobiti izjavo, s katero bodo le ti podali soglasje k prenosu vseh pogodbenih pravic in obveznosti med Pošto Slovenije in uporabniki, na družbo Posita.

Kaj se bo ob prenosu posamezne IT storitve zgodilo/spremenilo z vidika obstoječega uporabnika/naročnika?

Za obstoječe uporabnike/naročnike se z vidika pogojev izvajanja posameznih storitev ne bo nič spremenilo, saj bo družba Posita po prenosu storitev še naprej zagotavljala enake pogoje in ravni poslovanja, kot je to veljalo doslej pri Pošti Slovenije. V primeru kakršnihkoli sprememb, ki bi vplivale na dosedanje pogoje poslovanja, bomo uporabnike o tem pravočasno obvestili in z njimi uskladili pogoje nadaljnjega poslovanja in sodelovanja.

Ali se bodo pogoji izvajanja storitev za obstoječe uporabnike spremenili?

Pogoji izvajanja storitev se za obstoječe uporabnike ne bodo v ničemer spremenili. Določene spremembe so predvidoma možne le v delu, ki se nanaša na komunikacijske elemente ali druge podatke vezane na spremembo pravne osebe kot izvajalca storitve (npr. kontaktni podatki, TRR ipd.), o čemer pa bodo uporabniki tudi ustrezno obveščeni.

Zakaj se ob prenosu storitve ne bo sklenila nova pogodba med naročnikom in izvajalcem storitve?

Ker v skladu s pristojno zakonodajo (Obligacijski zakonik)  zadostuje privolitev oz. soglasje naročnika. Vse pravice in obveznosti, ki jih je imela doslej Pošta Slovenije do naročnika, bodo tako prešle na njneo hčerinsko družbo Posita.

Kako je s kvaliteto storitev, ki se bodo prenesle?

Storitve bomo še naprej zagotavljali z isto informacijsko infrastrukturo in drugimi potrebnimi resursi, zato tudi iz tehnološkega vidika ni potrebno izvesti nobenih sprememb, dopolnitev ali migracij v druge sisteme. Pri kvaliteti, obsegu in zanesljivost ne bo nobenih sprememb.

Kdaj bo prišlo do prenosa storitev iz družbe Pošta Slovenije na družbo Posita?

Prenos posameznih storitev bo v glavnini izveden že v obdobju do konca leta 2021, medtem ko se bodo določene povezane aktivnosti po potrebi nadaljevale tudi kasneje. O prenosu posameznih storitev bodo vsi uporabniki posebej obveščeni z navedbo časovnega pričetka veljavnosti prenosa. Vse aktivnosti bodo izvedene na način, ki bo omogočal nemoteno poslovanje obstoječim in novim uporabnikom.

Kaj vse moramo kot podjetje narediti glede prenosa storitev?

Prenos posameznih storitev bo v glavnini izveden že v obdobju do konca leta 2021, medtem ko se bodo določene povezane aktivnosti po potrebi nadaljevale tudi kasneje. O prenosu posameznih storitev bodo vsi uporabniki posebej obveščeni z navedbo časovnega pričetka veljavnosti prenosa. Vse aktivnosti bodo izvedene na način, ki bo omogočal nemoteno poslovanje obstoječim in novim uporabnikom.

Na koga se lahko obrnem v primeru nedelovanja storitve oziroma vprašanj?

V primeru dodatnih vprašanj vas prosimo, da se obrnite na skrbnika vaše pogodbe. V kolikor ne veste kdo je skrbnik, vas prosimo za podatke o podjetju ter vaše podatke. Naš skrbnik vas bo kontaktiral v najkrajšem možnem času.

Ali bodo posamezne storitve še naprej ostale certifcirane, kot doslej?

Posamezne storitve, ki bodo prenesene, bodo ostale certificirane še naprej. Čeprav storitve pravno-formalno prenašamo na Posito, bo določen del storitev še vedno izvajala Pošta Slovenije, z namenom, da zagotovimo postopen, tehnološko neodvisen in za uporabnike neobremenjen prenos storitev na Posito. Storitve bomo tako še naprej zagotavljali z isto IT infrastrukturo in drugimi potrebnimi resursi, zato tudi iz tehnološkega vidika ni potrebno izvesti nobenih sprememb, dopolnitev ali migracij v druge sisteme. Na enak način bo zagotovljena tudi obstoječa certifikacija storitev ter za to potrebne dodatne storitve, procesi in aktivnosti.

Kako bomo lahko dostopali do opreme v podatkovnem centru, ko bodo storitve prenesene?

Do vaše opreme v podatkovnem centru boste dostopali nespremenjeno kot doslej.

Imate dodatna vprašanja?

Pošljite nam vaše vprašanje in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili odgovor ali vas kontaktirali z namenom, da vam podamo dodatna pojasnila.

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.