UHUB — storitvena informacijska platforma za digitalno transformacijo pošte in lokalizacijo gospodarstva

UHUB — storitvena informacijska platforma za digitalno transformacijo pošte in lokalizacijo gospodarstva

UHUB je inovativen RR projekt, katerega končni cilj je povsem nov izdelek podjetja, ki v bistveni meri spreminja poslovno dejavnost gospodarske skupine. UHUB je storitvena informacijska platforma za digitalno transformacijo Pošte in lokalizacijo gospodarstva — pošte ključno razširijo svojo storitveno kapaciteto in portfelj funkcionalnosti, lokalne skupnosti pa pridobijo konkretno infrastrukturno podporo za spodbudo ekonomske aktivnosti za samooskrbo ter lokalno kroženje dobrin.

UHUB je trajnostna storitvena platforma za digitalno transformacijo pošte in lokalizacijo gospdarstva, ki bo temeljila na samooskrbi in skrajševanju logističnih verig. Je razvojni odgovor na izziv upadanja pisemskega prometa in s tem zmanjševanja pomena in relevantnosti pošt, kot na izziv vse večje izključenosti lokalnih skupnosti iz ekonomskih odnosov.

UHUB skozi transformacijo Pošte inovativno naslovi in rešuje oba problema. Osredotočen je na lokalne skupnosti, omogoča lokalno kroženje dobrin ter s tem samouravnalni mehanizem ponudbe in povpraševanja.

Po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je projekt UHUB, ki ga je prijavil konzorcij partnerjev Posita (prej APS PLUS), Result in Sunesis, prejel sofinanciranje prijavljenega projekta v skladu z oddano vlogo v višini največ do 499.561,99 EUR nepovratnih sredstev.

Naložbo sofinancira Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Izberite prave storitve in rešite za vaše izzive

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.