Celovito upravljanje z digitalno identiteto

Za varno in zaupanja vredno poslovanje v digitalnem svetu potrebujete tudi digitalno identiteto – spoznajte naše storitve POŠTA®CA. 

POŠTA®CA je registrirana javna certifikatska agencija, ki deluje v okviru Pošte Slovenije. Ima status overitelja, zato lahko izdaja različne vrste kvalificiranih digitalnih potrdil pravnim osebam in končnim uporabnikom.

Zaupanje s tradicijo

POŠTA®CA je varen in zanesljiv partner s tradicijo kakovosti, ki jo zagotavlja Pošta Slovenije.

Dostopnost storitve

Registracijo in preverjanje istovetnosti za uporabo storitev lahko opravite na številnih poslovalnicah Pošte Slovenije in bankah.

Prijazno uporabnikom

Uporabnikom je na voljo brezplačno telefonsko in spletno svetovanje ter podpora pri izbiri, nameščanju in uporabi vseh storitev.

Odzivnost in prilagodljivost

Hitro obdelamo vaše vloge, poleg tega pa nas odlikuje hitra prilagodljivost tudi najbolj zahtevnim uporabnikom.

Z nami ste v dobrih rokah

Pri vseh storitvah zagotavljamo skladnost z zakonskimi predpisi in zahtevami.

Storitve identitete in zaupanja

Kvalificirana potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.

Kvalificirana potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).

Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.

Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.

Več informacij najdete na postarca.posta.si.

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.

Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.

Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo.

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://).

V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja digitalno potrdilo dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.

S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.

Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.

Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.

Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si.

Odkrijte pravo rešitev za vaš izziv!

Stopite v stik s prodajnim svetovalcem in pridobite celovite informacije o storitvi.

Dejan Pacher

Zakaj izbrati storitve Posita

Zaupajo nam

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.