Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Politika varovanja osebnih podatkov

Pošta Slovenije d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s spletnega mesta www.posita.si (v nadaljevanju: spletno mesto) obdelovala v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter elektronskega komuniciranja. S to izjavo Pošta Slovenije določa politiko obdelovanja osebnih podatkov o uporabnikih spletnega mesta.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov spletnega mesta:

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2000 Maribor
e-pošta:
telefon: 080 14 00

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

3. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov spletnega mesta temelji na osebni privolitvi posameznika (člen 6, točka 1(a), Splošne uredbe), ki vnese svoje osebne (kontaktne) podatke v spletni obrazec in s potrditvijo preko gumba poda soglasje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki so opredeljeni na spletnem obrazcu oziroma jih je uporabnik izbral in potrdil na spletnem obrazcu.

4. Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec zbira osebne podatke za naslednje namene:

  • pošiljanje e-novic kot obveščanje o storitvah in rešitvah, ki jih ponujata Pošta Slovenije d.o.o. in hčerinska družba Posita d.o.o. ter obveščanje o drugih informacijah iz IKT področja;
  • pridobivanje povpraševanj od potencialnih in obstoječih uporabnikov glede ponudbe storitev Pošte Slovenije d.o.o. in hčerinske družbe Posita d.o.o.;
  • obdelava naročil za storitve, v zvezi s katerimi je na spletnem mestu možno oddati ali pa pričeti naročilo posamezne storitve iz ponudbe Pošte Slovenije d.o.o. in hčerinske družbe Posita d.o.o.

5.Obseg obdelovanja osebnih podatkov

Pošta Slovenije se kot upravljavec zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev ali za namene, za katere je uporabnik podal osebno privolitev. Običajno zbrani osebni podatki v spletnem obrazcu so predvsem: ime, priimek, podjetje, kontaktni podatki (elektronski naslov in/ali telefonska številka), dana dovoljenja uporabe osebnih podatkov. V primeru naročanja storitev so ob tem tudi izbrane storitve, v primeru povpraševanja pa interesna področja oz. storitve za katere se zanima posameznik. Pri posameznem spletnem obrazcu, je razvidno ali navedeno, kateri dodatni podatki se zbirajo. Pri tem je obseg podatkov, ki se zbirajo, omejen na minimalen nabor, ki je potreben v zvezi z namenom zbiranja.

Uporabnik lahko na spletnem obrazcu tudi označi, ali dovoljuje uporabo osebnih podatkov za druge navedene namene. Pri tem mora uporabnik potrditi posamezen namen uporabe tako, da klikne na posamezno vrsto namena (neprisiljena potrditev).

Kontaktni podatki se lahko posredujejo tudi hčerinski družbi Posita d.o.o.

Uporaba (osebnih) podatkov, ki se zbirajo v zvezi s pravilnim delovanjem in obiskom spletnega mesta, je opredeljena v Izjavi o uporabi piškotkov.

6. Pravice uporabnikov

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri obdelovalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da uporabnik za uveljavitev svojih pravic uporabi obrazec »Zahteva za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki«, ki je dosegljiv preko povezave (različica Word, različica Pdf), ki ga izpolni in posreduje skladno z navodili na samem obrazcu.

Uporabnik lahko sam kadarkoli na registracijskem obrazcu uredi (dovoli ali zavrne) uporabo podatkov za druge namene (kot je opravljanje storitev). Prav tako lahko uporabnik kadarkoli pisno ali na drug način (npr. po telefonu, preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za druge namene.

Uporabnik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko uporabnik poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: , telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

7. Varovanje osebnih podatkov

Pošta Slovenije spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene na spletnem mestu skrbno varovala v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali jih uporabljala za drug namen, kot je opravljanje storitev, ki jih je naročil uporabnik, ali za druge namene, kot je bila podana osebna privolitev uporabnika. Pošta Slovenije lahko osebne podatke uporabnikov spletnega mesta razkrije le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za Pošto Slovenije.

Na spletnem mestu lahko obstajajo tudi določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo upravljavca, zato upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov v spletnih obrazcih (npr. prijava na e-obvestila) na spletnem mestu.

8. Rok hrambe osebnih podatkov

V primeru, ko iz namena zbiranja osebnih podatkov ali iz drugega ustrezno podanega pojasnila ni razviden rok hrambe osebnih podatkov, velja rok hrambe do največ tri (3) leta.

V primeru podaljšanja roka hrambe, bo upravljavec pred podaljšanjem roka na ustrezen način pridobil od uporabnika privolitev za podaljšanje roka hrambe (npr. e-poštno sporočilo z zahtevo za potrditev podaljšanja roka hrambe ipd.).

Roki hrambe so lahko tudi odvisni od vrste storitve, ki jo je uporabnik naročil na spletnem mestu.

9. Poročanje o kršitvah varnosti osebnih podatkov

Pošta Slovenije bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavila nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedela. V primeru, da bi se presodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo Pošta Slovenije obvestila tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

10. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnika osebnih podatkov, zbranih na spletnem mestu, sta Pošta Slovenije d.o.o. in njena odvisna hčerinska družba (100% lastništvo) Posita d.o.o. V primerih, ko je ponudnik storitev hčerinska družba Posita d.o.o., bodo kontaktni podatki za potrebe poslovne komunikacije posredovani njenim pooblaščenim osebam.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba upravljavca podatkov.

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.