Pomen podatkovnih (računalniških) centrov pri zagotavljanju E-Arhiva, storitve varne hrambe dokumentnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki

V sodobnem digitalnem okolju, kjer se podatki neprestano generirajo in uporabljajo v vseh vidikih življenja in poslovanja, je zagotavljanje varnega, zanesljivega in certificiranega elektronskega arhiva ključnega pomena. Podatkovni centri igrajo osrednjo vlogo pri tem, saj so temeljna infrastruktura, ki omogoča shranjevanje, obdelavo in varovanje obsežnih količin digitalnih podatkov. V tem članku bomo raziskali pomen lokacije in infrastrukture podatkovnega centra ter njegovo vlogo pri zagotavljanju storitve certificiranega elektronskega arhiva.

Lokacija podatkovnega centra igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti in razpoložljivosti storitve elektronskega arhiva. Izbrati primerno lokacijo pomeni preudarno analizirati različne dejavnike, kot so geografska stabilnost, tveganje naravnih nesreč, razpoložljivost električne energije, internetne povezave ter zakonodajni in regulativni okvir. Podatkovni centri, ki gostijo elektronske arhive, se pogosto nahajajo v geografsko stabilnih območjih, izven območij tveganj naravnih nesreč, kot so potresi, poplave ali neurja.

Infrastruktura podatkovnega centra mora biti zasnovana tako, da zagotavlja visoko razpoložljivost, varnost in učinkovitost delovanja. To vključuje redundanco napajanja, sistem hlajenja, požarno zaščito, varnostne sisteme ter ustrezno upravljanje in vzdrževanje opreme. Poleg tega mora biti infrastruktura prilagojena specifičnim potrebam in zahtevam za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki jih predstavlja storitev certificiranega elektronskega arhiva. Za certificirano storitev elektronskega arhiva je treba izdelovati varnostne kopije na več lokacijah, seveda skladno s standardi in predpisi na področju varovanja podatkov.

Podatkovni centri za certificiran elektronski arhiv morajo izpolnjevati visoke standarde varnosti in zaupnosti podatkov.

Podatkovni centri za certificiran elektronski arhiv morajo izpolnjevati visoke standarde varnosti in zaupnosti podatkov. To vključuje uporabo najnovejših tehnologij za šifriranje, nadzor dostopa, sledenje in avtentikacijo, da se prepreči nepooblaščen dostop do podatkov ter zagotovi njihova celovitost in zaupnost. Poleg tega morajo podatkovni centri upoštevati tudi ustrezne regulative in standarde na področju arhiviranja elektronskih dokumentov, kot so ISO 27001, GDPR in drugi.

Zagotavljanje visoke razpoložljivosti je ključno za storitev certificiranega elektronskega arhiva, saj se digitalni arhivi pogosto uporabljajo za dolgoročno hrambo pomembnih dokumentov in podatkov. Podatkovni centri morajo imeti napredne sisteme za nadzor in upravljanje delovanja ter možnost hitre odzivnosti v primeru napak ali izpadov. Redundantna infrastruktura, avtomatizirani sistemi za obnovitev po nesreči in nenehno spremljanje delovanja so ključni elementi, ki zagotavljajo visoko razpoložljivost storitve elektronskega arhiva.

Poleg tega morajo podatkovni centri za certificiran elektronski arhiv izpolnjevati tudi zahteve glede sledljivosti in preglednosti delovanja, kar vključuje vzpostavitev sistema za sledenje in beleženje dostopa do podatkov, redno revizijo varnostnih postopkov ter zagotavljanje transparentnosti glede upravljanja in nadzora nad arhiviranimi podatki. Vse to je ključno za zagotavljanje zaupanja strank v storitev elektronskega arhiva in skladnost s predpisi o varovanju podatkov.

Za zaključek je treba poudariti, da so podatkovni centri nepogrešljiv del ekosistema elektronskega arhiviranja, saj zagotavljajo ključno infrastrukturo za shranjevanje, obdelavo in varovanje digitalnih arhivov. Nepogrešljiv pa je seveda tudi strokoven in usposobljen kader različnih profilov, ki upravlja zaupanja vreden podatkovni center, in nenehno izobraževanje, ki ga dnevno zahtevajo nove tehnologije, varnostni izzivi ter podobno. Zato je izbira zanesljivega partnerja za gostovanje v elektronskem arhivu in temeljit premislek o infrastrukturi podatkovnega centra ključnega pomena za uspešno in varno hrambo digitalnih arhivov.

Preverite optimalno rešitev za vaše podatkovno središče!

Za več informacij kontaktirajte:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Izberite prave storitve in rešite za vaše izzive

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.