Oblak vs. podatkovni center

Obe možnosti imata tako svoje prednosti kot slabosti, zato je pomembno, da podjetja temeljito preučijo svoje potrebe in cilje, preden se odločijo za eno ali drugo možnost.

V sodobnem IT-upravljanju se podjetja soočajo z nenehnim izzivom izbire ustrezne infrastrukture za shranjevanje, obdelavo in upravljanje svojih podatkov. Dve glavni možnosti, ki se ponujata, sta uporaba oblaka oz. oblačnih rešitev (Cloud Computing) ali uporaba lastniškega podatkovnega centra (Data Center). Zato je ključno razumeti razlike med računalništvom v oblaku in tradicionalnimi pristopi v podatkovnih centrih. To razumevanje lahko pomaga podjetjem optimizirati svoje operacije in stroške. Odločitev med oblačnimi rešitvami in lastnimi podatkovnimi centri za upravljanje podatkov in računalniških virov je zato ključna, saj vsaka možnost prinaša svoje prednosti in izzive.

Ključne značilnosti in razlike

Oblak je virtualna platforma, ki je v lasti in upravljanju ponudnika storitev ter zagotavlja omrežno dostopne vire. Po drugi strani pa je Podatkovni center fizična ustanova, ki hrani strojno opremo za podjetja in ponuja nadzor ter namenske vire.

Ključne značilnosti

Podatkovni center (Data Center)

Oblak  (Cloud Computing)

Lastništvo

Podjetje ima poln nadzor in lastništvo nad infrastrukturo

Lastništvo in upravljanje sta v rokah tretje osebe (ponudnika storitev)

Kontrola

Podjetje ima popoln nadzor nad svojo infrastrukturo in jo lahko prilagodi po svojih potrebah

Podjetje ima omejen nadzor nad infrastrukturo, saj jo upravlja CSP (ponudnik storitev v oblaku)

Stroški

Zahteva začetno kapitalsko naložbo (CapEx) in tekoče operativne stroške (OpEx)

Dolgoročno je lahko cenejše, še posebej za velika podjetja z velikimi količinami podatkov

Stroški so običajno operativni (OpEx) in plačujejo se glede na porabo virov

Ni velikih vlaganj v strojno opremo in infrastrukturo (lahko zmanjša začetne stroške)

Lokacija

Fizični, geografsko vezani

Virtualno, dostopno po vsem svetu

Razširljivost

Omejen s fizičnim prostorom

Praktično neomejena razširljivost

Vzdrževanje

Odgovornost podjetja

Upravlja ponudnik storitev v oblaku (CSP – Cloud Service Provider)

Obnova po nesreči (DR – Disaster Recovery )

Obnova ob nesreči zahteva ročno načrtovanje in večji napor

CSP pogosto ponuja avtomatizirane DR možnosti z nižjimi stroški

Kontejnerji, mikrostoritve in DevOps

Oblak naravno podpira kontejnerje, mikrostoritve in prakse DevOps, kar omogoča večjo razširljivost, odpornost in avtomatizacijo. V podatkovnih centrih na mestu namestitve je uvedba teh metodologij običajno bolj zahtevna in časovno potratna.

Izkoriščenost v oblaku in podatkovnem centru

Oblak omogoča boljšo izkoriščenost virov zaradi večnivojskega pristopa, dinamičnega razporejanja in prilagodljive razširljivosti. Nasprotno pa so podatkovni centri na mestu namestitve pogosto manj učinkoviti zaradi fizičnih omejitev.

Ključna vprašanja pri odločitvi

Pri odločitvi med oblačnimi rešitvami in lastnimi podatkovnimi centri je treba upoštevati dejavnike, kot so stroški, nadzor, varnost, zahtevane zmogljivosti, zaupnost podatkov in zahteve za obnovitev ob nesreči. Prav tako je pomembno razmisliti o svoji organizacijski strategiji in ciljih za prihodnost.

Izberite pristop, ki najbolje ustreza potrebam vašega podjetja, pri čemer upoštevajte prednosti in izzive vsake možnosti. V mnogih primerih podjetja kombinirajo oblačne in lokalne rešitve za najboljše rezultate.

Se tudi sami sprašujete o ustrezni rešitvi za vaše potrebe

Za več informacij kontaktirajte:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Izberite prave storitve in rešite za vaše izzive

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.