Najem storitev podatkovnega centra je v prvi vrsti poslovna odločitev

Zadnjih trideset let postaja poslovanje vse bolj prepleteno z informacijskimi tehnologijami. Danes, v času digitalizacije praktično vsega lahko celo rečemo, da brez informacijskih tehnologij ni poslovanja. Odločitev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, še posebej tistih, ki so povezane z uporabo aplikativne programske opreme in digitalno transformacijo ne sprejema več služba informatike, ampak končni uporabniki, lastniki procesov in vodstvo.

Da gre pri obravnavi informacijskih tehnologij danes v prvi vrsti za poslovne izzive jasno povedo izhodišča, ki jih podjetja oblikujejo pred nakupom. Če naštejemo nekaj od njih:

 • dobičkonosnost naložbe;
 • cena, financiranje;
 • uporabniška izkušnja;
 • varnost in upravljanje s tveganji;
 • skladnost s poslovno strategijo;
 • funkcionalnosti in procesna podpora.

 

Iz tega hitro ugotovimo, da tehnična vprašanja, recimo strežnike katerega proizvajalca bomo uporabili ali katera je sistemska platforma za poslovne aplikacije, niso več v ospredju. Bolj so pomembni parametri, kot je 99,982-odsotna razpoložljivost, zanesljivost na ravni Tier 3 ter neprekinjena podpora 24/7.

Informacijske tehnologije so že skorajda potrošniško blago, kjer vlada velika konkurenca in je na voljo ogromno ponudbe. Zato je toliko bolj pomembno, da vodje informatike in IT-strokovnjaki dobro razumejo, kaj je pomembno za posel in uporabnike ter jim pomagajo pri izbiri kakovostne rešitve za njihove izzive.

In če rečemo, da tehnologija ni več pomembna to še ne pomeni, da odločitev ni strokovna. Z upoštevanjem poslovnih potreb, zahtev in pričakovanj postane naložba gospodarna in učinkovita – z vidika varnosti, zanesljivosti, zmogljivosti in zadovoljstva uporabnikov.

Po drugi strani pa so odgovori na tehnična vprašanja na nek način že vgrajeni v samo storitev. Navsezadnje profesionalne storitve, ki so na trgu že več kot 15 let in jih uporabljajo podjetja vseh panog za podporo poslovno kritičnim procesom, ne morejo preživeti brez strokovnega osebja, ki upravlja s tako kompleksnim visokotehnološkim tehnološkim ustrojem. Pri storitvah podatkovnega centra vsekakor gre za tehnologije, ki zahtevajo inženirsko znanje.

Širšo uporabo upočasnjujejo zakonske omejitve in zahteve kupcev

Pri oblikovanju storitev podatkovnega središča Posita zasledujemo ključne zahteve, ki jih imajo uporabniki na različnih funkcijah in ravneh poslovanja.

 • CEO, COO: osredotočenje na poslovne rezultate in realizacijo planov.
 • CMDO, vodja razvoja poslovanja: osredotočanje na rast prodaje, ustvarjanje novih poslovnih priložnosti in širitev na nove trge.
 • CFO, vodja financ: upravljanje finančnega toka, poslovno planiranje, kontroling stroškov.
 • CDO, vodja digitalizacije: preizkušanje in uvajanje novih digitalnih rešitev in storitev.
 • CPO, vodja organizacije: obvladovanje kakovosti poslovanja, inoviranje in optimizacija poslovnih procesov.
 • Vodje področij/oddelkov: zagotavljanje operativne učinkovitosti in produktivnosti pri vsakodnevnih delovnih postopkih, v proizvodnji, podpornih procesih ter storitvah za stranke.
 • CTO, CIO, vodja informatike: tesnejše sodelovanje z uporabniki, načrtovanje informacijske podpore poslovanju, koordinacija med uporabniki in zunanjimi izvajalci IKT-storitev.

 

To pomeni, da je ekipa Posita odprta za razgovore z različnimi skupinami uporabnikov pri oblikovanju optimalne storitev glede na njihove posebnosti in ključne zahteve. Seveda nam poleg samega obvladovanja poslovne problematike takšno raven dela s strankami zagotavljajo prav najboljši podatkovni centri v državi.

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Izberite prave storitve in rešite za vaše izzive

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.