Posel gre v zasebni oblak Microsoft Azure Stack Hub

Vodilne oblačne tehnologije in storitve Microsoft Azure Stack Hub v zasebnem oblaku Posita podjetjem in javnim ustanovam ponujajo vrhunsko informacijsko okolje za kakovostno in zakonsko skladno delovanje najpomembnejših poslovnih aplikacij.

S poslovnega vidika postaja računalništvo v oblaku prva izbira tudi v slovenskih podjetjih. Po zadnjih statističnih podatkih (SURS) in raziskavah je namreč leta 2018 v Sloveniji tako kot v EU najemalo storitve računalništva v oblaku šestindvajset odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi. Trg storitev računalništva v oblaku v EU pa naj bi se med letoma 2019 in 2026 letno povečal za dvanajst odstotkov.

»V Sloveniji ima po podatkih SURS samo dvajset odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi tudi svoje informatike. Izzivi pri zagotavljanju razpoložljivosti, zanesljivosti, skladnosti in varnosti informacijskih sistemov so zelo pogosti. Zato ne preseneča, da je uporaba storitev računalništva v oblaku v porastu,« je povedal Iztok Renčelj, direktor Posita, d.o.o.

Med storitvami, kjer vlada največ povpraševanja, sta gostovanje podatkovne zbirke, ki ga uporablja 37 odstotkov podjetij, ter najem virtualnih zmogljivosti, kjer najema procesorske moči in pomnilnik za poganjanje poslovnih aplikacij že 25 odstotkov podjetij.

Samo 20% podjetij z več kot desetimi zaposlenimi ima svoje strokovnjake za informacijske tehnologije, zato uporaba storitev računalništva v oblaku hitro narašča.

Širšo uporabo upočasnjujejo zakonske omejitve in zahteve kupcev

Organizacije v Evropski uniji se srečujejo z omejitvami glede lokacije shranjevanja nekaterih vrst podatkov. To pomeni, da za veliko poslovnih aplikacij ne morejo oziroma ne smejo uporabljati globalnih javnih oblakov. Problematični so lahko tudi javni oblaki, ki sicer delujejo v Evropski uniji, vendar ne zagotavljajo transparentnosti pri shranjevanju varnostnih kopij, ki se lahko nahajajo tudi izven EU.

»Zaradi dobrih izkušenj želijo podjetja in organizacije javnega sektorja v oblak prenesti tudi kritične poslovne aplikacije in občutljive podatke. Vendar so pri tem velikokrat zakonsko omejeni, na primer pri shranjevanju in procesiranju osebnih podatkov, za katere morajo zagotavljati, da ne pride do iznosa izven Evropske unije,« je izpostavil Renčelj.

Nekatera podjetja, na primer finančne ustanove, se z omejitvami glede lokacije shranjevanja srečujejo tudi prek različne področne zakonodaje. Velikokrat pa ostre zahteve glede upravljanja z informacijskimi sistemi in podatki narekujejo kupci, kar je še posebej značilno za avtomobilsko industrijo.

Kriza je čas za priložnost: prvi oblak Microsoft Azure Stack Hub v Sloveniji

V drugem četrtletju letos, ko še nič ni kazalo na sproščanje razmer na domačem in tujih trgih, so v Positi na preizkušenih tehnologijah HPE ponudili vodilne storitve računalništva v oblaku Microsoft Azure Stack Hub.

“Vzpostavitev storitev Azure je del naše strategije ponudbe vrhunskih storitev zasebnega oblaka, s katerimi želimo podjetjem in javnim ustanovam zagotoviti kakovostno informacijsko okolje za različne poslovne ter industrijske aplikacije,” je povedal Renčelj. Za slovenske in regionalne organizacije je ključno, da s temi storitvami pridobijo enako ali še celo boljšo kakovost storitve kot v javnem oblaku, pri čemer podatki ostajajo v Sloveniji oziroma v Evropski Uniji.

Zasebni oblaki so vse bolj aktualni, saj zaradi bližine končnim uporabnikom zagotavljajo manjšo zakasnitev pri prenašanju podatkov. Poleg tega se ponudniki lažje odzivajo na posebne zahteve uporabnikov in jim ponudijo prilagojene storitve. S prenosom aplikacij v optimizirano virtualno okolje na platformi Microsoft Azure Stack Hub uporabniki pridobijo kakovostnejšo, zmogljivejšo, bolj varno in finančno ugodnejšo infrastrukturo, kot jo lahko vzpostavijo sami.

Najboljše iz javnega oblaka sedaj locirano v Sloveniji

Microsoft Azure Stack Hub ponuja celoten nabor tehnologij in storitev, ki so sicer na voljo le v javnem oblaku Microsoft Azure.

»Največja prednost Azure Stack Hub v Positi je, da so vodilne Microsoftove oblačne tehnologije in storitve postavljene na ozemlju Republike Slovenije. To podjetjem in javnim inštitucijam zagotavlja transparentno procesiranje in shranjevanje podatkov znotraj EU, kar pomeni, da lahko v ta oblak mirno prenesejo tudi najbolj kritične poslovne aplikacije in občutljive podatke,« je razložil Renčelj.

Pri tem velja omeniti tudi visoke standarde, ki jih Posita vzdržuje v svojih podatkovnih središčih. Ti namreč obratujejo v skladu s certifikatom upravljanja z varnostnimi tveganji ISO/IEC 27001 in so skladni z zahtevami TIER III, kar omogoča zavidljivo 99,982-odstotno razpoložljivost. V teh podatkovnih središčih je uporabljena najsodobnejša tehnologija HPE, s katero zagotavljajo visoke procesne in pomnilniške zmogljivosti ter kratke odzivne čase, kar je ključno za hitro delovanje poslovnih aplikacij in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Usmeritev je hibridno računalništvo v oblaku

V Positi se nadaljuje z že skoraj dvajsetletno tradicijo Pošte Slovenije pri izvajanju zunanjih storitev informacijskih tehnologij. To potrjuje Posita tudi z zasebnim oblakom Azure Stack Hub, s katerim uporabnikom zagotavlja vse prednosti hibridnega računalništva v oblaku, kar je eden največjih tehnoloških trendov v najrazvitejših evropskih državah. Po raziskavi Global Market Insights se bo hibridno računalništvo v oblaku med leti 2019 in 2026 povečevalo za petnajst odstotkov letno.

Prednosti Azure Stack Huba sta skladnost in povezanost z javnim oblakom Azure, kar omogoča pospešeno izgradnjo učinkovitega hibridnega oblaka. Uporabniki prek procesiranja v zasebnem oblaku uresničijo zahteve po hitrem dostopu in odzivnosti, za nadaljnje obdelave ali poslovne aplikacije, kjer hitrost ni več kritična, pa uporabijo storitve javnega oblaka.

15% na leto se bo povečevala uporaba hibridnega računalništva v oblaku, ki združuje storitve zasebnih in javnih oblakov.

Ob tem v se v Positi uporablja enotna logika aplikacij, ne glede na to, v katerem oblaku se izvajajo posamezni sklopi aplikacij. Podjetjem in ponudnikom programske opreme je na voljo tudi enoten razvojni proces DevOps, s čimer lahko hitro posodobijo poslovno kritične aplikacije in zagotovijo prenašanje zakonsko reguliranih aplikacij oziroma podatkov med javnim in zasebnim oblakom brez dodatnega programiranja.

Kakovost in prilagodljivost zasebnega oblaka sta prednosti v primerjavi z javnim oblakom

Kot pravi Renčelj, je za slovenske pa tudi regionalne organizacije ključno, da s storitvami Azure Stack Hub pridobijo enako ali še celo boljšo kakovost storitve, kot v javnem oblaku. Zasebni oblak, kot je Positin, je tudi fizično bližje končnim uporabnikom, kar pomeni manjšo zakasnitev pri prenašanju podatkov. Poleg tega se ponudniki lažje odzivajo na posebne zahteve uporabnikov in jim ponudijo prilagojene storitve.

Azure Stack Hub pa Positi ne predstavlja le utrditve med vodilnimi ponudniki infrastrukturnih storitev, ampak ustvarja platformo za napredne poslovne ter industrijske rešitve. »Z vzpostavitvijo storitev Azure smo zaokrožili ponudbo storitev za digitalizacijo, saj podjetjem poleg celovitih rešitev za brezpapirno poslovanje nudimo širok nabor tehnologij, ki jih recimo uporablja industrija 4.0, na primer shranjevanje podatkov iz senzorjev – IoT, obdelave masovnih podatkov, umetno inteligenco, strojno učenje in avtomatizacijo procesov,” je še povedal Iztok Renčelj.

V prihodnje Posita načrtuje, da bo na platformi Azure Stack Hub ponudila še tržnico s poslovnimi aplikacijami, prek katere bo podjetjem in organizacijam poenostavljena uvedba in plačevanje programskih storitev za digitalno poslovanje.

 

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Izberite prave storitve in rešite za vaše izzive

E-novice

Prijavite se na Posita e-novice in ostanite obveščeni o naši ponudbi, storitvah, nasvetih, aktualnem in trendih iz sveta IT.