Storitev za celovito upravljanje z
digitalno identiteto vašega podjetja

POŠTA®CA je registrirana javna certifikatska agencija, ki deluje v okviru Pošte Slovenije. Ima status overitelja, zato lahko izdaja različne vrste kvalificiranih digitalnih potrdil pravnim osebam in končnim uporabnikom.

Odkrijte storitve

Pri vseh storitvah zagotavljamo skladnost z zakonskimi predpisi in zahtevami.

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Digitalna potrdila

O digitalnih potrdilih

Kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko zaposleni pri pravnih osebah uporabljajo za poslovanje z bankami in državo ter pri ostalih storitvah, pri katerih je treba zagotoviti nedvoumno identifikacijo imetnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali avtorizacijo s pomočjo digitalnega podpisa.
Kvalificirana digitalna potrdila podpirajo varen elektronski podpis, ki je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo lahko pridobite v obliki osnovnega potrdila, potrdila, ki ga lahko sami namestite na ustrezno pametno kartico ali USB-ključ, ter v obliki potrdila, ki je že nameščeno na pametni kartici ali USB-ključu.

Več informacij

Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni.
Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.
Več informacij najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
E-podpis Subscribo

O E-podpisu Subscribo

Storitev Subscribo omogoča ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo, v skladu z Uredbo eIDAS, in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificiran elektronski podpis.
Kriptografski ključ podpisnika je varno shranjen na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, na kateri se izvede podpis dokumenta ali podatkov.
Podpisnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme za hrambo ključev in izvajanje podpisa, zato lahko storitev uporablja s poljubne naprave (osebni računalnik, pametni telefon ali tablica), ki ima nameščen spletni brskalnik.

Več informacij

Več informacij najdete na postarca.posta.si, kjer lahko oddate tudi naročilo za potrdilo Subscribo:
VEČ O STORITVI
Avtentikacija spletišč

O avtentikaciji spletišč

Digitalno potrdilo za SSL-strežnike je namenjeno avtentikaciji strežnikov, ki uporabljajo varne SSL/TSL-povezave (https ://). V skladu s priporočili foruma CA/Browser velja dve leti in uporablja kriptografski zgoščevalni algoritem SHA-256.
Digitalno potrdilo za SSL-strežnike lahko naroči pravna oseba, ki ima v lasti spletno domeno, za katero zahteva digitalno potrdilo.

Več informacij

Za pridobitev potrdila izpolnite vlogo in se obrnite na centralno registracijsko pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Časovni žig

O časovnem žigu

Varni časovni žig je zapis, ki povezuje čas podpisa dokumenta in podatke v njem. Na ta način zagotavlja, da je elektronski dokument v trenutku podpisa s časovnim žigom obstajal s točno določeno vsebino in kasneje ni bil spremenjen.
S časovnim žigosanjem zagotovimo dolgoročno pravno veljavo elektronsko podpisanih dokumentov tudi po izteku veljavnosti digitalnega potrdila, s katerim je bil dokument elektronsko podpisan.
Varni časovni žig vsebuje najmanj na sekundo natančen čas podpisa. Zanesljivost in pravilnost podatka o času podpisa zagotavlja Certifikatska agencija POŠTA®CA.

Več informacij

Za naročilo varnega časovnega žigosanja se obrnite na centralno RA pisarno POŠTA®CA.
VEČ O STORITVI
Elektronski žig

O elektronskem žigu

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.
Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.
Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji. Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja digitalno potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS, razen podatka o kvalifikaciji digitalnega potrdila.

Več informacij

Več informacij o storitvi najdete na postarca.posta.si:
VEČ O STORITVI
Z nami ste v dobrih rokah
POŠTA®CA je varen in zanesljiv partner s tradicijo kakovosti, ki jo zagotavlja Pošta Slovenije. Pomagamo vam s hitro obdelavo vlog in brezplačno podporo ter svetovanjem.
Podpora in pomoč
Podpora in pomoč
Pošta Slovenije nudi brezplačno telefonsko in spletno svetovanje ter podporo pri izbiri, nameščanju in uporabi vseh storitev.
Številne registracijske pisarne
Številne registracijske pisarne
Registracijo in preverjanje istovetnosti za pridobitev potrdil in žigov lahko opravite na številnih poslovalnicah Pošte Slovenije in bankah.
Odzivnost in prilagodljivost
Odzivnost in prilagodljivost
Hitro obdelamo vaše vloge, poleg tega pa nas odlikuje hitra prilagodljivost tudi najbolj zahtevnim uporabnikom.
 

Kako do digitalnega potrdila?

Do digitalnega potrdila lahko pridete v treh preprostih korakih.
 
1
 
Izpolnite elektronsko vlogo za pridobitev digitalnega potrdila.
SEZNAM VLOG
 
2
 
Opravite osebno identifikacijo v registracijski pisarni.
POIŠČITE PISARNO
 
3
 
Po prejemu aktivacijskih kod prevzemite digitalno potrdilo.
PREVZEMITE POTRDILO

Pošiljate veliko pisem? PoštAR znižuje stroške in prihrani čas.

Pišite nam ali pa pokličite našega svetovalca in skupaj bomo poiskali pravo rešitev.

Hvala za vaše sporočilo.

Dejan Pacher

PRODAJA IT REŠITEV

02 449 28 49

dejan.pacher@posta.si