Varna in zanesljiva e-hramba dokumentov

Certificirana storitev e-hrambe pri Arhivu Republike Slovenije je namenjena naprednim poslovnim ter javnopravnim uporabnikom, ki morajo varno in zakonsko skladno hraniti svoje digitalne dokumente.
Arhiviranje digitalne dokumentacije je preveč pomembno, da bi karkoli prepuščali naključju, zato izberite eArhiv Pošte Slovenije.
eArhiv
 

Zakonsko skladno izvajanje e-hrambe

eArhiv Pošte Slovenije zagotavlja e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki

Zakonska skladnost

  • Storitev je skladna z vsemi zakonskimi predpisi s tega področja (ZVDAGA, UVDAG in ETZ).
  • Storitev ves čas hrambe zagotavlja trajnost hranjenih digitalnih dokumentov, ohranja uporabnost njihove vsebine, zagotavlja njihovo nespremenljivost, ohranja avtentičnost oz. dokazljivost njihovega izvora, hranjene digitalne dokumente varuje pred izgubo ter skrbi za njihovo urejenost.

Storitev je certificiral Arhiv Republike Slovenije

  • Akreditirana storitev e-hrambe zagotavlja, da se pri nas hranjenemu gradivu avtentičnost in celovitost prizna že na podlagi zakona. Zakonsko skladno izvajanje e-hrambe digitalnega dokumentarnega in arhivskega gradiva je izrednega pomena, saj v nasprotnem primeru hranjeno gradivo nima pravne veljave.
  • Skladnost so na lokacijah izvajanja storitve preverili predstavniki Arhiva RS in od njih pooblaščeni preizkušeni revizorji informacijskih sistemov.
 

Varna e-hramba

Varnost brez tveganja za nepooblaščen dostop do gradiva, njegove zlorabe ali izgube.
Varna e-hramba
Do IT-opreme lahko dostopa zgolj pooblaščeno osebje Pošte Slovenije, nameščena pa je v varnih informacijskih centrih, ki zagotavljajo visok nivo zaščite pred potresi, elektromagnetnim udarom, plini, tekočinami, prahom, vlomi in drugimi okoljskimi vplivi.
Pooblaščeni uporabniki storitve lahko do svojega gradiva dostopajo le z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Vse dogodke v sistemu e-hrambe hranimo v obliki revizijskih sledi, njihovo verodostojnost pa zagotavljamo z verižnim časovnim žigosanjem. Vsako enoto gradiva hranimo na treh ločenih lokacijah, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti gradiva pred izgubo.

Se tudi vi pri poslovanju še vedno zanašate na papir?

Pišite nam ali pa pokličite našega svetovalca in skupaj bomo poiskali pravo rešitev.

Hvala za vaše sporočilo.

Dejan Pacher

PRODAJA IT REŠITEV

02 449 28 49

dejan.pacher@posta.si