O podjetju

Naziv podjetja: Pošta Slovenije d.o.o.

Naslov: Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija

Osnovni kapital: 121.472.482 EUR

Registracija: Okrožno sodišče v Mariboru

Registrski vložek: 10940000

Identifikacijska številka: SI25028022

Številke transakcijskih računov: 04515-0001110867; 90672-0000040025; 05100-8011026564